Minggu 2

Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

  • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
  • Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.Tugasan :

  1. Laman web Huraian Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR
  2. Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia KSSR
  3. Video yang berkaitan P&P BM
  4. Lagu yang sesuai untuk P&P BM