Minggu 1

Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu

  • Menggunakan web, video, audio, dan imej
  • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
  • Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.

Tugasan :