Hasil Pembelajaran

 Hasil pembelajaran sepanjang kursus ini ialah:


  1. Menggunakan Internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar talian; model perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.
  2. Memilih bahan Internet untuk pengajaran dan pembelajaran.
  3. Membina tapak pembelajaran yang mudah.
  4. Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.
  5. Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam Internet, alat pengarangan, animasi dalam persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
  6. Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.