Minggu 11


Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

  • Konferensi secara dalam talian
  • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
  • Merakamkan perbualan