Minggu 13Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

  • Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
  • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
  • Memanipulasi animasi dalam persembahan